ANNA HOGENOVÁ: Dnešní člověk žije v předběhu, nepatří mu přítomnost

250 

196 skladem

Katalogové číslo: AV012 Kategorie:

Popis

28. 11. 2020 | 19:00 – 21:00 hod | Velký sál                 

Anna Hogenová

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., je česká filosofka a fenomenoložka. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost a filosofií sportu. Docentka a profesorka kinantropologie. Přednášela také na FTVS UK, podle informačního systému TU v Liberci přednášela nebo přednáší i tam.

Dnešní člověk žije v předběhu, nepatří mu přítomnost

„Žijeme v době, která je nesmírně rychlá. Mluvíme o době instantní, kde všechno musí být velmi rychle uděláno, rychle prožito, rychle zhodnoceno a odžito. Všechno musí být užitečné. A to je past, ve které se současný člověk nalézá, aniž o tom většinou ví. Filozofie pomáhá člověku pochopit to, co není vidět očima, ale k čemu se musí každý dobrat v napětí bytostného tázání.
Všude je hluk, všude jsou před námi cíle, které měly být už včera vykonány. Mládí vám proteče tak strašně rychle mezi prsty, že vám z toho zbyde kolem padesáti let dost velký smutek. A tak je třeba o tom vědět.“

Filosofický pohled na současnost, problém času, vůli k moci jako základní intenci našich existencí, návrat k sobě a ke svému životnímu prameni.